Aanleverinstructies

Voor het finishen van Final Cut Pro, AVID en Premiere projecten

Editpoint levert faciliteiten en services aan filmmakers, regisseurs en producenten.
Een van de services is het finishen van FCP, Premiere en AVID-projecten.
Voor het uitzendklaar maken van je project verzorgen we de volgende activiteiten:

 • aanleggen van de definitieve geluidsmix
 • colorgrading
 • het maken van de credits en/of titelsequentie
 • ondertitelen en het maken van de MXF
 • uploaden naar uitzendserver

Om zo goed mogelijk voorbereid te zijn op deze werkzaamheden hebben we instructies opgesteld waarin je wordt geholpen om op de juiste manier jouw project en de data (disks) aan te leveren.

Laat ons weten:
 • Hoe het materiaal gedraaid is (SD/HD, codec, progressive / interlaced, framerate etcetera)
 • Naar welke fileformaat of tapestandaard de film dient te worden gezet
Zorg dat je project overzichtelijk georganiseerd is, dwz:
 • Waar is de final-sequence die afgewerkt moet worden; gebruik daarvoor een duidelijke naam (bijv. final_projectnaam)
 • Zorg dat de timeline structureel en overzichtelijk in elkaar zit (bijv. captions in een caption-layer, ondertitels in een ondertitel-layer, archiefmateriaal in een eigen layer, enz.)
 • Zorg dat ook voor de audiolayers consequent de dialoog, muziek en effecten in eigen layers tracks geplaatst zijn;
 • Als je zelf titels plaatst, let dan goed op leesbaarheid, kleurcontrast met achtergrond en plaatsing in beeld. Voorzichting met schreefletters (bedenk dat met DVD compressie deze letters vaak rafeliger worden)
 • Als je al titels hebt geplaatst, respecteer de titelsafe area (binnenste omlijning) en als je voor televisie werkt houd dan rekening met de logo’s van de zender
 • Als je captions of naamtitels plaatst, bedenk je dan of er nog ondertitels bijkomen
 • Check aspectratio’s van de clips en de fieldorder
 • Als er sprake is van VFX shots, ook deze in een aparte layer plaatsen.

Zorg voordat je de harddisk meeneemt naar de finishing dat het project gemedia-managed is, dat wil zeggen dat alle bestanden die in de montage gebruikt worden op de transportdisk staan (ook logo’, foto’s, lettertypes, enz.). Op de website van Editpoint vind je ook een voorbeeld van een georganiseerde hard disk (zie disk index).

Voorbereiding op kleurcorrectie:
 • Open je tijdlijn
 • Dupliceer je tijdlijn, hernoem de sequence naar bijvoorbeeld:
  <sequence-naam>_to_color
 • Plaats alles wat niet kleur gecorrigeerd moet worden (titels, graphics, enz.) op aparte tracks (bijvoorbeeld V2 + V3 + V4). Deze track dien je vervolgens te verwijderen uit de colorgrading sequence.
 • Plaats alles wat wel kleur gecorrigeerd moet worden ook op een aparte track (bijvoorkeur V1)
 • Verwijder al je kleurcorrectie filters die je binnen Final Cut Pro/Avid/Premiere hebt gedaan (van het materiaal dat je wilt kleurcorrigeren)
 • Render al je (video)generators, Motion en Live Type projecten als een self-contained Quicktime file. Gebruik deze als vervanging van je originele clip in de sequence, tenzij je deze shots niet wilt kleurcorrigeren.
 • Ook als je stills / freeze frames of bepaalde motion settings hebt gebruikt, dan moet je ze weg renderen als self-contained quicktime files. Daarna dienen ze terug gemonteerd te worden in je tijdlijn, mits je ze uiteraard ook wilt kleurcorrigeren!